top of page
"ที่แองเจิลไพร์ม ทุกสินเชื่อมีเรื่องราว...
เป็นมากกว่า แค่ตัวเลข"
-ANGEL PRIME-

ANGEL PRIME DEBT-CONSOLIDATION PROGRAM

รีไฟแนนซ์บ้าน รวมหนี้
บริหารแผนโครงสร้างสินเชื่อ 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรีือ สินเชื่อธุรกิจ
จัดการภาระหนี้ล้น ให้บรรจบผ่านการรวมหนี้
ในระบบปลอดภัย อย่าปล่อยให้ติด 
 เครดิตบูโร 

ช่วยผู้ขอสินเชื่อกว่า 900 คน ในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล ได้รวมหนี้ในระบบ-ปรับปัญหาภาระหนี้ล้นแล้ว

 ประโยชน์ของการ รีไฟแนนซ์บ้านรวมหนี้ 

รีไฟแนนซ์บ้านรวมหนีี้ สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง? 

ปัญหากำแพงในการเข้าถึงสินเชื่อ คือสิ่งที่บริษัทแองเจิลไพร์ม ตระหนักถึงว่าเป็นอุปสรรคต่อผู้กู้ 
การสื่อสารที่มุ่งเน้นหาจุดแก้ไข การพิจารณาสินเชื่อ และ เตรียมเอกสารให้สอดคล้อง  
คือจุดเด่นของเรา 

ใช้ช่องว่างของมูลค่าบ้านเพื่อกู้เงินเพิ่มหมุนเวียนใช้ประโยชน์

รวมหนี้บัตรเครดิต - สินเชื่อ - รถยนต์ หรือ ประเภทอื่นๆ ไว้ที่เดียวกัน

อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า บัตรเครดิต และ สินเชื่อประเภทอื่น
ประหยัดค่าดอกเบี้ยได้เยอะ

ลดความเสี่ยงเครดิตเสีย ติดค้างชำระบัญชีในระบบ เนื่องจากพยุงหนี้ไม่ไหว

"เราอยากให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ
ผ่านอนุมัติ หรือ ไม่ผ่านอนุมัติ
ควรมีเหตุผลประกอบ ชัดเจน เข้าใจได้"
-ANGEL PRIME-

 รีไฟแนนซ์รวมหนี้  เป็นการขอสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะรวมหนี้ทั้งในและนอกระบบ
ให้อยู่ที่บ้านเพียงจุดเดียวอย่างเป็นระเบียบต่อการชำระหนี้

การจัดทำโครงสร้างสินเชื่อที่ แองเจิลไพร์ม เขียนขึ้นจะช่วยในเรื่อง:

จัดการปัญหาหนี้สินล้น เมื่อเทียบรายได้ต่อเดือน

เลี่ยงประวัติเครดิตเสีย เพราะการยื่นสินเชื่อไม่ผ่านมาหลายที่

รักษาเครดิตบูโร ไม่ให้ติดปัญหาต่อธุรกรรมอื่นๆในอนาคต

ลดค่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระรายเดือนลง

แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบ ต่อขั้นตอนการขอพิจารณาสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน

3.jpeg
"พันธมิตรสถาบันการเงิน ของแองเจิลไพร์ม
ช่วยทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เป็นไปได้อย่างชาญฉลาด และเป็นระบบ."
-ANGEL PRIME-
3_edited.jpg

 แองเจิลไพร์ม    
 มีบทบาทอย่างไร?   

วิเคราะห์ความเป็นไปได้
เพิ่มประสิทธิภาพผู้กู้
เลี่ยงเครดิตบูโรเสียหาย

5.jpeg

ปัจจุบันผู้ที่ต้องการรวมหนี้มีจำนวนมาก และ มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินสินเชื่อได้ตามปกติ

  เคสตัวอย่างพบบ่อย  

บ้านมีส่วนต่างพอรวมหนี้ แต่ภาระหนี้ในระบบที่สูงเมื่อเทียบ
กับสัดส่วนรายได้ ส่งผลให้การขอสินเชื่อมีโอกาสถูกปฏิเสธสูง

บ้านมีส่วนต่าง ภาระหนี้ในระบบเทียบสัดส่วนแล้ว เป็นไปได้ แต่ปัญหาติดบูโร ติดบัตร ติดรถยนต์

บ้านมีส่วนต่าง ภาระหนี้ในระบบเทียบสัดส่วนแล้วไม่เพียงพอ และติดบูโร

ขั้นตอนการทำงานของแองเจิลไพร์มเป็นยังไง 

 ทุกขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ข้อมูล 

ติดต่อสอบถามข้อมูลจำเป็นต่อการพิจารณาเบื้องต้นถึงความสามารถทางเครดิต

ฝ่ายสินเชื่อภายในแองเจิลไพร์ม วิเคราะห์เคสเพื่อจัดทำโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถทางเครดิตของผู้จะกู้

ดำเนินการเก็บเอกสารตามสรุปแผนโครงสร้างสินเชื่อโดยเจ้าหน้าที่แองเจิลไพร์ม และดูแลทุกความคืบหน้าของกระบวนการสินเชื่อ

รอรับฟังผล Pre-Approved และ ยอดอนุมัติวงเงินราคาประเมิน

นัดวันทำธุรกรรมไถ่ถอน หรือประเภทธุรกรรมยื่นๆที่กรมที่ดิน

remix.jpg

"ให้ลูกค้าที่ บริษัทแองเจิลไพร์ม เคยให้บริการ
เป็น กระบอกเสียงแห่งความเชื่อมั่น"

-ANGEL PRIME-

นอกจากสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน แองเจิลไพร์มยังให้บริการสินเชื่อบ้าน - สินเชื่อธุรกิจอีกด้วย.

การเข้าถึงสินเชื่อทุกประเภท สามารถจัดทำเป็นโครงสร้างได้

รูปแบบการบริหารสินเชื่ออย่างครอบคลุม ให้ผู้กู้ทุกท่านที่ขอสินเชื่อไม่ว่าจะรีไฟแนนซ์บ้าน - เพื่อที่อยู่อาศัย หรือ เพื่อการธุรกิจ ต่างต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

การพิจารณาโดยใช้หลักการ Flexible Approach และ Principle of Sufficient Reason
ทำให้แองเจิลไพร์มให้บริการได้อย่างครอบคลุม โดยผ่านการรับฟังถึงข้อปัญหา
และ จึงบริหารสินเชื่อตามความสามารถเครดิตของผู้กู้ได้อย่างถี่ถ้วน  

สินเชื่อบ้าน

ให้บริการสินเชื่อบ้านในเงื่อนไขที่เหมาะสมกับผู้กู้
ปรับตรงความต้องการในการขอสินเชื่อบ้าน.

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

ผ่านการบริหารสินเชื่อ
รีไฟแนนซ์บ้านจะช่วยประหยัดดอกเบี้ย ปิดหนี้บัตรเครดิต
ปิดหนี้รถยนต์ ปิดหนี้สินเชื่ิอส่วนบุคคล เพื่อจะนำเงินไปหมุนเวียนในการใช้จ่าย หรือต่อช่วงธุรกิจ โดยอัตราเฉลี่ยค่า LTV อยู่ที่ 85% ในทุกสถาบันการเงิน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เมื่อแหล่งเงินทุนทางธุรกิจอาจ

ไม่ได้มาจากช่องทางสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME เพียงอย่างเดียว การบริหารสินเชื่อในเชิงธุรกิิจจึงมักมีขั้นตอนที่อาจซับซ้อน เป็นลำดับชั้น โดยมีความสำคัญคือการเข้าให้ถึงแหล่งเงินทุนผ่านการบริหารช่องทางสินเชื่อ

กรอกข้อมูล

บริเวณกรอกแบบฟอร์มรีไฟแนนซ์บ้านรวมหนี้

remix.jpg

กรุณากรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

ต้องการรีไฟแนนซ์ในด้านใด

คำถามที่มีการถามบ่อย

ความแตกต่างระหว่างรีไฟแนนซ์กู้วงเงินเพิ่ม และรีไฟแนนซ์รวมหนี้

รีไฟแนนซ์รวมหนี้มีการจัดทำเป็นโครงสร้างพิเศษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการขอสินเชื่อ พร้อมอธิบายประสิทธิภาพทางเครดิตผู้กู้ให้แก่สถาบันการเงินเห็นภาพมากที่สุด

  • ติดเครดิตบูโรเนื่องจากค้างชำระ ผ่อนล่าช้า ปรับโครงสร้างหนี้ แบล็คลิสต์ จะรีไฟแนนซ์ได้ไหม?
    การรีไฟแนนซ์บ้านไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด จำเป็นจะต้องมีการพิจารณาเครดิตบูโรด้วยเสมอ ซึ่งหากติดบูโร จะส่งผลให้สินเชื่อมีโอกาสที่จะปฏิเสธมากกว่าปกติ แต่ทั้งนี้ หากผู้กู้มีสถานะเครดิตบูโรผิดปกติ แนะนำว่าต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่น ข้อมูลผู้กู้, หลักทรัพย์ รวมทั้งนโยบายของแต่ละแห่ง หากมีปัญหาด้านบูโร แนะนำติดต่อ Angel Prime ให้ช่วยพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นให้ก่อน
  • การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อยื่นขอวงเงินกู้เพิ่ม
    การรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อกู้วงเงินเพิ่ม มีความแตกต่างกับการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อรวมหนี้ จุดประสงค์หลัก ของการกู้วงเพิ่ม มักจะนำมาใช้จ่ายต่างๆ เช่น เสริมสภาพคล่องทางการเงิน , ใช้จ่ายส่วนตัว หรืออื่นๆที่ผู้กู้วางแผนจะนำไปใช้ การรีไฟแนนซ์เพื่อกู้เพิ่ม จำเป็นจะต้องคิดภาระหนี้ในปัจจุบันหรือหนี้เดิมด้วยเสมอ การคิดภาระแบบนี้ มีโอกาสสูงที่จะทำให้สัดส่วนรายได้และรายจ่ายของผู้กู้ ไม่บาลานซ์กัน มีโอกาสที่สินเชื่อจะโดนปฏิเสธสูง อีกทั้งการปฏิเสธจากสถาบันการเงิน ยังมีโอกาสส่งผลเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ในระบบการเงินของผู้กู้ด้วย เช่น เครดิตสกอร์เสียหาย , มีการเปิดสินเชื่อบ่อยครั้ง , เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธ และอื่นๆตามแต่เคส
  • การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อการรวมหนี้
    การรีไฟแนนซ์รวมหนี้ พูดให้ง่ายคือ การรวบทุกอย่างให้อยู่ในจุดๆเดียว ทำให้ผู้กู้มีอิสระทางการเงินมากขึ้น เปรียบเทียบกับก่อนที่จะรวมหนี้ ตัวอย่างเช่น ก่อนรวมหนี้ ผู้กู้มีหนี้อยู่ 10 อย่างที่ต้องผ่อนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งหากรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อรวมหนี้ ผู้กู้จะเหลือหนี้ที่ต้องผ่อน เพียง 1 อย่าง อีกทั้งยังส่งผลให้ค่างวดและดอกเบี้ยโดยรวม น้อยลงด้วย องค์ประกอบของการรีไฟแนนซ์รวมหนี้ โดยหลักๆแล้วจะมี 2 อย่างด้วยกัน คือ 1. หนี้ทั้งหลายที่ต้องการรวมให้เหลือจุดเดียว 2. ส่วนต่างของหลักทรัพย์ ซึ่งองค์ประกอบ 2 อย่างนี้ ต้องมีความสอดคล้องกัน ถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ของการรวมหนี้ได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ และขอบเขต ที่สอดคล้องกับโครงสร้างที่แองเจิลไพร์มเขียนเสนอ
2_edited.jpg

          แองเจิลไพร์มเป็น
ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ
ด้านสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย
ธุรกิจและการลงทุน

ANGEL PRIME

ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ การจัดการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ ทักษะการบัญชีการจัดการธุรกิจ และกฏหมายศาสตร์ ประกอบความใส่ใจด้านรายละเอียด จึงผลักดันให้แองเจิลไพร์มเป็น ผู้บริการครอบคลุมด้านการบริหารงานสินเชื่อ อย่างเต็มตัว

ประสบการณ์ร่วมงานกับสถาบันการเงินในทุกระดับ  ทำให้การวิเคราะห์สินเชื่อภายในแองเจิลไพร์มมีการเปลี่ยนแปลงตามทันสถานการณ์เศรษฐกิจที่อาจกระทบความสามารถทางเครดิตและสินเชื่อ 

ซึ่งสถานการณ์ที่ไม่ปกติมักสร้างข้อจำกัดแก่ผู้ต้องการสินเชื่อซึ่งทำให้การยื่นสินเชื่อผ่านช่องทางปกติมีความยากขึ้นไปด้วย

162/88 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

 

โทร.

02-120-7901

065-016-4714 (ฝ่ายรับข้อมูล)

©20223 Financial Consultant and Real Estate Consultant by Angel Prime All Rights Reserved.
bottom of page