top of page
"ที่แองเจิลไพร์ม ทุกสินเชื่อมีเรื่องราว...
เป็นมากกว่า แค่ตัวเลข"
-ANGEL PRIME-

ANGEL PRIME DEBT-CONSOLIDATION PROGRAM

รีไฟแนนซ์บ้าน รวมหนี้
บริหารแผนโครงสร้างสินเชื่อ 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรีือ สินเชื่อธุรกิจ
จัดการภาระหนี้ล้น ให้บรรจบผ่านการรวมหนี้
ในระบบปลอดภัย อย่าปล่อยให้ติด 
 เครดิตบูโร 

ช่วยผู้ขอสินเชื่อกว่า 900 คน ในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล ได้รวมหนี้ในระบบ-ปรับปัญหาภาระหนี้ล้นแล้ว

 ประโยชน์ของการ รีไฟแนนซ์บ้านรวมหนี้ 

รีไฟแนนซ์บ้านรวมหนีี้ สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง? 

ปัญหากำแพงในการเข้าถึงสินเชื่อ คือสิ่งที่บริษัทแองเจิลไพร์ม ตระหนักถึงว่าเป็นอุปสรรคต่อผู้กู้ 
การสื่อสารที่มุ่งเน้นหาจุดแก้ไข การพิจารณาสินเชื่อ และ เตรียมเอกสารให้สอดคล้อง  
คือจุดเด่นของเรา 

ใช้ช่องว่างของมูลค่าบ้านเพื่อกู้เงินเพิ่มหมุนเวียนใช้ประโยชน์

รวมหนี้บัตรเครดิต - สินเชื่อ - รถยนต์ หรือ ประเภทอื่นๆ ไว้ที่เดียวกัน

อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า บัตรเครดิต และ สินเชื่อประเภทอื่น
ประหยัดค่าดอกเบี้ยได้เยอะ

ลดความเสี่ยงเครดิตเสีย ติดค้างชำระบัญชีในระบบ เนื่องจากพยุงหนี้ไม่ไหว

"เราอยากให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ
ผ่านอนุมัติ หรือ ไม่ผ่านอนุมัติ
ควรมีเหตุผลประกอบ ชัดเจน เข้าใจได้"
-ANGEL PRIME-

 รีไฟแนนซ์รวมหนี้  เป็นการขอสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะรวมหนี้ทั้งในและนอกระบบ
ให้อยู่ที่บ้านเพียงจุดเดียวอย่างเป็นระเบียบต่อการชำระหนี้

การจัดทำโครงสร้างสินเชื่อที่ แองเจิลไพร์ม เขียนขึ้นจะช่วยในเรื่อง:

จัดการปัญหาหนี้สินล้น เมื่อเทียบรายได้ต่อเดือน

เลี่ยงประวัติเครดิตเสีย เพราะการยื่นสินเชื่อไม่ผ่านมาหลายที่

รักษาเครดิตบูโร ไม่ให้ติดปัญหาต่อธุรกรรมอื่นๆในอนาคต

ลดค่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระรายเดือนลง

แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบ ต่อขั้นตอนการขอพิจารณาสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน

3.jpeg
"พันธมิตรสถาบันการเงิน ของแองเจิลไพร์ม
ช่วยทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เป็นไปได้อย่างชาญฉลาด และเป็นระบบ."
-ANGEL PRIME-
3_edited.jpg

 แองเจิลไพร์ม    
 มีบทบาทอย่างไร?   

วิเคราะห์ความเป็นไปได้
เพิ่มประสิทธิภาพผู้กู้
เลี่ยงเครดิตบูโรเสียหาย

5.jpeg

ปัจจุบันผู้ที่ต้องการรวมหนี้มีจำนวนมาก และ มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินสินเชื่อได้ตามปกติ

  เคสตัวอย่างพบบ่อย  

บ้านมีส่วนต่างพอรวมหนี้ แต่ภาระหนี้ในระบบที่สูงเมื่อเทียบ
กับสัดส่วนรายได้ ส่งผลให้การขอสินเชื่อมีโอกาสถูกปฏิเสธสูง

บ้านมีส่วนต่าง ภาระหนี้ในระบบเทียบสัดส่วนแล้ว เป็นไปได้ แต่ปัญหาติดบูโร ติดบัตร ติดรถยนต์

บ้านมีส่วนต่าง ภาระหนี้ในระบบเทียบสัดส่วนแล้วไม่เพียงพอ และติดบูโร

ขั้นตอนการทำงานของแองเจิลไพร์มเป็นยังไง 

 ทุกขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ข้อมูล 

ติดต่อสอบถามข้อมูลจำเป็นต่อการพิจารณาเบื้องต้นถึงความสามารถทางเครดิต

ฝ่ายสินเชื่อภายในแองเจิลไพร์ม วิเคราะห์เคสเพื่อจัดทำโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถทางเครดิตของผู้จะกู้

ดำเนินการเก็บเอกสารตามสรุปแผนโครงสร้างสินเชื่อโดยเจ้าหน้าที่แองเจิลไพร์ม และดูแลทุกความคืบหน้าของกระบวนการสินเชื่อ

รอรับฟังผล Pre-Approved และ ยอดอนุมัติวงเงินราคาประเมิน

นัดวันทำธุรกรรมไถ่ถอน หรือประเภทธุรกรรมยื่นๆที่กรมที่ดิน

remix.jpg

"ให้ลูกค้าที่ บริษัทแองเจิลไพร์ม เคยให้บริการ
เป็น กระบอกเสียงแห่งความเชื่อมั่น"

-ANGEL PRIME-

นอกจากสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน แองเจิลไพร์มยังให้บริการสินเชื่อบ้าน - สินเชื่อธุรกิจอีกด้วย.

การเข้าถึงสินเชื่อทุกประเภท สามารถจัดทำเป็นโครงสร้างได้

รูปแบบการบริหารสินเชื่ออย่างครอบคลุม ให้ผู้กู้ทุกท่านที่ขอสินเชื่อไม่ว่าจะรีไฟแนนซ์บ้าน - เพื่อที่อยู่อาศัย หรือ เพื่อการธุรกิจ ต่างต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

การพิจารณาโดยใช้หลักการ Flexible Approach และ Principle of Sufficient Reason
ทำให้แองเจิลไพร์มให้บริการได้อย่างครอบคลุม โดยผ่านการรับฟังถึงข้อปัญหา
และ จึงบริหารสินเชื่อตามความสามารถเครดิตของผู้กู้ได้อย่างถี่ถ้วน  

สินเชื่อบ้าน

ให้บริการสินเชื่อบ้านในเงื่อนไขที่เหมาะสมกับผู้กู้
ปรับตรงความต้องการในการขอสินเชื่อบ้าน.

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

ผ่านการบริหารสินเชื่อ
รีไฟแนนซ์บ้านจะช่วยประหยัดดอกเบี้ย ปิดหนี้บัตรเครดิต
ปิดหนี้รถยนต์ ปิดหนี้สินเชื่ิอส่วนบุคคล เพื่อจะนำเงินไปหมุนเวียนในการใช้จ่าย หรือต่อช่วงธุรกิจ โดยอัตราเฉลี่ยค่า LTV อยู่ที่ 85% ในทุกสถาบันการเงิน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เมื่อแหล่งเงินทุนทางธุรกิจอาจ

ไม่ได้มาจากช่องทางสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME เพียงอย่างเดียว การบริหารสินเชื่อในเชิงธุรกิิจจึงมักมีขั้นตอนที่อาจซับซ้อน เป็นลำดับชั้น โดยมีความสำคัญคือการเข้าให้ถึงแหล่งเงินทุนผ่านการบริหารช่องทางสินเชื่อ

กรอกข้อมูล

บริเวณกรอกแบบฟอร์มรีไฟแนนซ์บ้านรวมหนี้

remix.jpg

กรุณากรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

ต้องการรีไฟแนนซ์ในด้านใด

คำถามที่มีการถามบ่อย

ความแตกต่างระหว่างรีไฟแนนซ์กู้วงเงินเพิ่ม และรีไฟแนนซ์รวมหนี้

รีไฟแนนซ์รวมหนี้มีการจัดทำเป็นโครงสร้างพิเศษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการขอสินเชื่อ พร้อมอธิบายประสิทธิภาพทางเครดิตผู้กู้ให้แก่สถาบันการเงินเห็นภาพมากที่สุด

  • ติดเครดิตบูโรเนื่องจากค้างชำระ ผ่อนล่าช้า ปรับโครงสร้างหนี้ แบล็คลิสต์ จะรีไฟแนนซ์ได้ไหม?
    ไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้านในรูปแบบใด หรือแม้กระทั้งการรีไฟแนนซ์เพื่อการรวมหนี้ จะต้องตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนปกติปฏิบัติ หากผู้กู้มีสถานะเครดิตบูโรผิดปกติ ก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมประกอบการพิจารณาข้อมูล การมีประวัติเชิงลบกับเครดิตบูโรใช่ว่าจะกู้ไม่ผ่านเสมอไป เพราะสามารถ มีหลายปัจจัยประกอบ เช่น มีประวัติผิดนัดชำระ มาประมาณไหน เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ หนักหนาเท่าไหร่ กู้กับสถาบันการเงินไหนมา และ จะไปรีไฟแนนซ์ใหม่ที่สถาบันการเงินไหน และยังรวมถึงสถานการณ์ การเงินเดือนบัญชี หน้าที่การงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร? ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ สามารถแก้ไขต่อได้หรือไม่ ทางแองเจิลไพร์ม ก็มีแผนกรับรองโดยเฉพาะ แต่ทางที่ดี ถ้าเริ่มสังเกตุเห็นว่าตัวเองเริ่มผ่อนไม่ไหว เป็นหนี้บัตรเครดิต ผ่อนไม่ไหวทำยังไง หนี้รถยนต์ผ่อนไม่ไหว ทำยังไงดี ให้ตรวจสอบว่าบ้านที่ผ่อนมาแล้วนั้นมีช่องว่างราคาพอที่จะปิดหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์บ้านรวมหนี้ก่อนเลยเป็นอันดับแรก
  • การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อยื่นขอวงเงินกู้เพิ่ม
    มีความประสงค์หลัก ที่จะกู้เงินวงเงินเพิ่มมาใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องทางการเงินเป็นสำคัญ มีการคำนวณหนี้สินที่มีอยู่ตามสัดส่วนรายได้ หากพบมีหนี้สูงหรือใกล้เคียงรายได้ โอกาสปฏิเสธ สินเชื่อจะสูงตาม เป็นผลให้ส่งผลเสียต่อประวัติเครดิตบูโร โดยหลักพิจารณาจะอ้างอิงสถานะ เครดิตบูโรในปัจจุบันเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงประวัติเสียที่เกิดจากถูกปฏิเสธสินเชื่อบ่อยครั้ง หรือยื่นสินเชื่อมากเกินไปในช่วงระยะ เวลากำหนดหนึ่ง โดยไม่มีการวางแบบโครงสร้าง สินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์อย่างถูกต้อง
  • การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อการรวมหนี้
    จะไม่คิดคำนวณภาระหนี้สิน แม้ภาระสูงก็ตาม ซึ่งผู้กู้ส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาบ้านมีส่วนต่างให้ รวมหนี้ได้ แต่เมื่อคำนวณสัดส่วนรายได้ประกอบภาระหนี้ กลับพบว่ามีหนี้สูงเกินไป จัดอยู่ในผู้กู้ประเภทภาระล้น ภาระเกินสัดส่วนรายได้ หรือแม้แต่บ้านมีส่วนต่าง และสัดส่วนรายได้เหมาะสม แต่ติดปัญหาตรงบูโร ก็มีเช่นกัน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ และขอบเขต ที่สอดคล้องกับโครงสร้างที่แองเจิลไพร์มเขียนเสนอ ส่วนต่างของบ้านเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้การรวมหนี้สามารถทำได้ ยกตัวอย่างบ้านมีส่วนต่าง 600,000 บาท แต่หนี้ที่ต้องการรวมทั้งสิ้นมี 300,000 บาท เป็นต้น
2_edited.jpg

          แองเจิลไพร์มเป็น
ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ
ด้านสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย
ธุรกิจและการลงทุน

ANGEL PRIME

ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ การจัดการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ ทักษะการบัญชีการจัดการธุรกิจ และกฏหมายศาสตร์ ประกอบความใส่ใจด้านรายละเอียด จึงผลักดันให้แองเจิลไพร์มเป็น ผู้บริการครอบคลุมด้านการบริหารงานสินเชื่อ อย่างเต็มตัว

ประสบการณ์ร่วมงานกับสถาบันการเงินในทุกระดับ  ทำให้การวิเคราะห์สินเชื่อภายในแองเจิลไพร์มมีการเปลี่ยนแปลงตามทันสถานการณ์เศรษฐกิจที่อาจกระทบความสามารถทางเครดิตและสินเชื่อ 

ซึ่งสถานการณ์ที่ไม่ปกติมักสร้างข้อจำกัดแก่ผู้ต้องการสินเชื่อซึ่งทำให้การยื่นสินเชื่อผ่านช่องทางปกติมีความยากขึ้นไปด้วย

162/88 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

 

โทร.

02-120-7901

064-296-5981

©20223 Financial Consultant and Real Estate Consultant by Angel Prime All Rights Reserved.
bottom of page