top of page
 • Facebook
 • Line Messenger
business-suit-pen-paper.jpg
dddd.png

ลดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนอยู่  ปรับโครงสร้างหนี้ ลดหย่อนเวลา

การผ่อนชำระบ้าน ประหยัดเงินหลักล้านไม่ให้เสียเปล่าไป

กับดอกเบี้ย ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยการ รีไฟแนนซ์บ้าน

 
 
 
 

รีไฟแนนซ์บ้าน ไม่ยุ่งยาก

อย่างที่คิด

 

 
 

 ติดต่อสายตรงเจ้าหน้าที่

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไฟแนนซ์

 

 
 

    ดำเนินการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

      จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ

 
 

ผลักดัน และ แก้ไขทุกปัญหาของ

การรีไฟแนนซ์ อย่างละเอียด

ยิ่งกว่าธนาคาร

   "สร้างตัวเลือกในการผ่อนบ้านให้มากขึ้น

              ด้วยการรีไฟแนนซ์บ้าน" 

2

เหตุผลที่ควรเลือกรีไฟแนนซ์บ้าน

    การรีไฟแนนซ์บ้านสามารถสร้างข้อได้เปรียบให้ทางการเงินได้หลายประการ เช่น 

รีไฟแนนซ์เพื่อนำไปปรับบริหารโครงสร้างหนี้ต่างๆ การลดอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระรายเดือน และการลดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้เพื่อเป็นการประหยัดเงินในระยะยาว

รีไฟแนนซ์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

 
 • คือการรีไฟแนนซ์เพื่อรับวงเงินกู้ที่สูงกว่าวงเงินที่เป็นยอดหนี้ในปัจจุบันโดยเก็บเงินส่วนต่างที่เหลือไว้เพื่อใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการตกแต่งบ้านเพิ่มเติม หรือใช้ชำระสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสดที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ากว่าถึงหลายเท่าตัว (15-24% ต่อปี) 

 • โดยปกติดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยนั้นจะมีอัตราเรทที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยของหนี้ชนิดอื่นมาก ฉะนั้นการรีไฟแนนซ์บ้านจึงเป็นวิธีการจัดการปัญหาและช่วยรวมหนี้เข้าเป็นก้อนเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการผ่อนชำระ 

 • นอกจากนี้ ดอกเบี้ยบ้านยังสามารถนำไปเพืื่อขอใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะ        

  

 
 
 
 
 
Analyzing Graphs

รีไฟแนนซ์เพื่อผ่อนในอัตราที่น้อยลง

Flexible Payment Planning

รีไฟแนนซ์เพื่อลดระยะเวลาผ่อนบ้าน

 
 • การผ่อนบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงได้ หมายถึงการที่มีพื้นที่เหลือในค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มอิสระทางการเงิน

 • โดยปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยบ้านจะสูงขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ การรีไฟแนนซ์สามารถช่วยปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต้องรับภาระดอกเบี้ยน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเงินจำนวนมาก หากได้รับคำแนะนำด้านการรีไฟแนนซ์อย่างถูกต้อง

 • รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อขยายระยะเวลาของการผ่อนให้ยาวขึ้น การขยายระยะเวลาผ่อนจาก 15ปี เป็น 30ปี ช่วยให้ลดภาระค่าผ่อนชำระในแต่ละเดือนให้ลดลงได้

  

 
 
 
 
 
 • การลดระยะเวลาผ่อนบ้านให้สั้นลงช่วยให้ประหยัดเงินได้มาก เพราะดอกเบี้ยที่น้อยลง

 • เมื่อมีการปรับลดระยะเวลาการผ่อนชำระบ้านให้สั้นลงธนาคารจะให้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงควบคู่กับระยะเวลาผ่อนชำระที่สั้นลง จะทำให้ประหยัดค่าดอกเบี้ยลงไปได้มากในระยะยาว

 • ยกตัวอย่างสมมุติว่ายอดกู้ 1,000,000บาท ผ่อนนาน 30 ปี ค่าอัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ตลอด 30ปี เป็นค่าดอกเบี้ยไปแล้วกว่า 616,000บาท แต่ถ้าหากตัดระยะเวลาผ่อนลงครึ่งหนึ่งให้เหลือแค่เพียง 15ปี จะมีส่วนต่างที่ประหยัดลงไปได้กว่า 308,000 บาทเลยทีเดียวและนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะน้อยลงอีกเมื่อรีไฟแนนซ์บ้านแล้ว 

 • แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเมื่อลดระยะเวลาการผ่อนลงแล้ว จะส่งผลทำให้ค่าผ่อนชำระในแต่ละเดือนนั้นเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การรีไฟแนนซ์จะทำให้ค่าผ่อนบ้านของในแต่ละเดือนนั้นไปหักดอกเบี้ยให้น้อยลง และไปตัดหักที่เงินต้นมากขึ้น ทำให้ปิดบ้านได้เร็วขึ้น

 ผ่

  

 
 
 
 
 
Organizing Data

         ไม่ว่าจะรีไฟแนนซ์ด้วยเหตุผลใด 

เราทำให้เรื่องรีไฟแนนซ์เป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก

 
 

- การรีไฟแนนซ์บ้าน หรือการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้นก็มีปัญหาได้มากมาย - 

 ปัญหาที่ทำให้การยื่นรีไฟแนนซ์ไม่ผ่าน

ผลอนุมัติ

ผ่านยาก

เครดิตบูโร

ดอกเบี้ย

  แพง

ราคาประเมิน

     ไม่ถึง

เครดิตสกอร์

     ไม่ถึง

ความสามารถ

 สินเชื่อไม่ถึง

     เกณฑ์

ธนาคารไม่บริหาร

      อุปสรรค

    ให้แก่ลูกค้า

   

- ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการ "'แต่งตัว" หรือการเตรียมตัวทางสินเชื่อ

อย่างดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่จะเริ่มดำเนินการส่งยื่นเอกสารข้อมูล หรือยื่นเรื่อง

เพื่อทำการตรวจเช็คเครดิตบูโรต่อธนาคารใดๆ -

    การยื่นตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแล้วพบว่ามีปัญหา ถึงแม้จะเป็นข้อมูลเล็กน้อยที่อาจแก้ไขได้ก็ตาม จะมีผลเท่ากับว่าเสียโอกาส เสียเครดิตในการขอสินเชื่อตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งไปอย่างเสียเปล่า 

 

         แองเจิลไพร์ม จึงเข้ามามีบทบาทในการ "แต่งตัว" ทางการเงินเพื่อให้พร้อม

     ก่อนที่จะดำเนินการใดๆกับธนาคาร ตัดปัญหาความกังวลที่จะยื่นสินเชื่ออย่างไม่ผ่าน

ถูกปฏิเสธทิ้งอย่างไม่ทราบเหตุผล

และไร้ทางแก้ไขใดๆ

- ดูแลอนาคตทางการเงินของคุณอย่างมีตัวเลือก - 

 
3
4

In-Depth Diagnosis

 
 
 
 • วินิจฉัยพื้นฐานและพื้นหลังทางการเงิน

 • วินิจฉัยปัญหาทางการเงิน

 • วินิจฉัยความต้องการทางการเงิน

Resolve Financial Problem

 
 
 
 • จัดลำดับความสำคัญทางการเงินเพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุด

 • สัมภาษณ์ส่วนตัวค้นหาแนวแก้ไข หรือทางเสริมสร้างเครดิตสินเชื่อ

 • เสนอแนวทางเพื่อแก้ไขสถานภาพทางการเงินตรงตามความต้องการ

 
Angel PrimE 

Delivering Convenience

 
 • อำนวยความสะดวกดำเนินเอกสารติดต่อกับทุกธนาคารอย่างมืออาชีพ

 • ปลดปัญหาต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เพิ่มความสะดวกสบาย จบแค่ที่ปลายสายโทรศัพท์

 • เข้านำเอกสารจำเป็นให้เซ็นถึงที่บ้านไม่ต้องเดินทาง

All In One Service

 

- ครบจบ ทุกบริการ รีไฟแนนซ์และสินเชื่อ - 

Angel PrimE 

 

Personalized Financial Plan

 
 
 

- วางแผนสินเชื่อตามสภาพรายบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย -

bottom of page