top of page
  • Writer's pictureFinPrime

สินเชื่อบ้าน กับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านต่างกันอย่างไร

สินเชื่อบ้าน หรือ (Home Loan) คือเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้ในการซื้อบ้าน การกู้เงินสร้างบ้าน และยังหมายความรวมไปถึงการซื้อคอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม และทาวน์เฮาส์


กระบวนการขอกู้สินเชื่อบ้าน หรือการกู้เงินสร้างบ้านมีลักษณะใกล้เคียงกับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลก็ว่าได้ มีการจัดเตรียมเอกสารที่ระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอกู้ หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางธนาคารได้นำไปพิจารณาและตรวจสอบประวัติทางการเงินผ่านเครดิตบูโร


ตามมาด้วยขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมจากทางธนาคาร เมื่อผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว ทางผู้กู้ก็จะได้รับเงินไปใช้ในรายจ่ายตามวัตถุประสงค์ซึ่งก็คือการซื้อบ้านนั่นเอง


 


สินเชื่ออีกรูปแบบนึงที่เรียกว่า การรีไฟแนนซ์บ้าน (Home refinance) เป็นสินเชื่อบ้านที่ผู้กู้จะต้องนำที่อยู่อาศัยมาเป็นสิ่งค้ำประกันในการจำนอง หรือหากคุณมีสินเชื่อบ้านอยู่แล้ว แต่อยากเปลี่ยนสถาบันการเงินใหม่ที่มีเงื่อนไขทางการเงินที่ดีกว่า ก็สามารถทำการไถ่ถอนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่และมาทำการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ได้

หากว่าคุณกำลังมองแนวทางการขอสินเชื่อบ้าน หรือ กำลังมองหาการรีไฟแนนซ์ให้มาช่วยลดหย่อนภาระการเงิน ลดดอกเบี้ย ยึดระยะเวลาการผ่อนให้นานขึ้น หรือต้องการรีไฟแนนซ์เพื่อกู้เงินเพื่มโดยอาศัยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ละก็ อย่าลืมคิดถึงเรา แองเจิลไพร์มที่ช่วยให้เรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านเป็นเรื่องง่ายๆล่ะ

コメント


bottom of page