top of page
 • Facebook
 • Line Messenger

ANGEL PRIME REFINANCING

รีไฟแนนซ์บ้านรวมหนี้
โดยผ่านการจัดทำ
แบบแผนโครงสร้างสินเชื่อ 

รวมทั้งหนี้ใน และนอกระบบ
จัดการปัญหาหนี้ล้น
ก่อนติด 
 ตัวแดง  

ใช้ประโยชน์ของมูลค่าบ้านเพื่อกู้เงินเพิ่ม

รวมหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อชนิดอื่นๆ เข้าด้วยกัน

ดอกเบี้ยถูกกว่าบัตรเครดิต และ สินเชื่อชนิดอื่นๆ

ลดความเสี่ยงเครดิตเสียเพราะขาดแผนสินเชื่อ

 รีไฟแนนซ์รวมหนี้  เป็นการขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะรวมหนี้ทั้งในและนอกระบบ ให้อยู่ที่บ้านเพียงจุดเดียวอย่างเป็นระเบียบ

การจัดทำโครงสร้างสินเชื่อที่ ANGEL PRIME
เขียนขึ้นจะช่วยในเรื่อง:

จัดการปัญหาหนี้สินล้นเมื่อเทียบรายได้ต่อเดือน

เลี่ยงประวัติเครดิตเสียเพราะยื่นสินเชื่อไม่ผ่าน

ซ่อมแซมบูโรให้กลับมาปกติ

ลดอัตราดอกเบี้ยรายเดือน

แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลให้การขอสินเชื่อติดขัดก่อนที่จะยื่นต่อสถาบันการเงิน

วางแผนโครงสร้าง
เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ไปแล้วกว่า

0

+

รายทั่วประเทศ

ตอบ:

คำถามที่มีการถามบ่อย

ความแตกต่างระหว่างรีไฟแนนซ์กู้วงเงินเพิ่ม และรีไฟแนนซ์รวมหนี้

รีไฟแนนซ์รวมหนี้มีการจัดทำเป็นโครงสร้างพิเศษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการขอสินเชื่อ พร้อมอธิบายประสิทธิภาพทางเครดิตผู้กู้ให้แก่สถาบันการเงินเห็นภาพมากที่สุด

 • ติดเครดิตบูโรเนื่องจากค้างชำระ ผ่อนล่าช้า ปรับโครงสร้างหนี้ แบล็คลิสต์ จะรีไฟแนนซ์ได้ไหม?
  การรีไฟแนนซ์บ้านไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด จำเป็นจะต้องมีการพิจารณาเครดิตบูโรด้วยเสมอ ซึ่งหากติดบูโร จะส่งผลให้สินเชื่อมีโอกาสที่จะปฏิเสธมากกว่าปกติ แต่ทั้งนี้ หากผู้กู้มีสถานะเครดิตบูโรผิดปกติ แนะนำว่าต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่น ข้อมูลผู้กู้, หลักทรัพย์ รวมทั้งนโยบายของแต่ละแห่ง หากมีปัญหาด้านบูโร แนะนำติดต่อ Angel Prime ให้ช่วยพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นให้ก่อน
 • การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อยื่นขอวงเงินกู้เพิ่ม
  การรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อกู้วงเงินเพิ่ม มีความแตกต่างกับการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อรวมหนี้ จุดประสงค์หลัก ของการกู้วงเพิ่ม มักจะนำมาใช้จ่ายต่างๆ เช่น เสริมสภาพคล่องทางการเงิน , ใช้จ่ายส่วนตัว หรืออื่นๆที่ผู้กู้วางแผนจะนำไปใช้ การรีไฟแนนซ์เพื่อกู้เพิ่ม จำเป็นจะต้องคิดภาระหนี้ในปัจจุบันหรือหนี้เดิมด้วยเสมอ การคิดภาระแบบนี้ มีโอกาสสูงที่จะทำให้สัดส่วนรายได้และรายจ่ายของผู้กู้ ไม่บาลานซ์กัน มีโอกาสที่สินเชื่อจะโดนปฏิเสธสูง อีกทั้งการปฏิเสธจากสถาบันการเงิน ยังมีโอกาสส่งผลเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ในระบบการเงินของผู้กู้ด้วย เช่น เครดิตสกอร์เสียหาย , มีการเปิดสินเชื่อบ่อยครั้ง , เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธ และอื่นๆตามแต่เคส
 • การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อการรวมหนี้
  การรีไฟแนนซ์รวมหนี้ พูดให้ง่ายคือ การรวบทุกอย่างให้อยู่ในจุดๆเดียว ทำให้ผู้กู้มีอิสระทางการเงินมากขึ้น เปรียบเทียบกับก่อนที่จะรวมหนี้ ตัวอย่างเช่น ก่อนรวมหนี้ ผู้กู้มีหนี้อยู่ 10 อย่างที่ต้องผ่อนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งหากรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อรวมหนี้ ผู้กู้จะเหลือหนี้ที่ต้องผ่อน เพียง 1 อย่าง อีกทั้งยังส่งผลให้ค่างวดและดอกเบี้ยโดยรวม น้อยลงด้วย องค์ประกอบของการรีไฟแนนซ์รวมหนี้ โดยหลักๆแล้วจะมี 2 อย่างด้วยกัน คือ 1. หนี้ทั้งหลายที่ต้องการรวมให้เหลือจุดเดียว 2. ส่วนต่างของหลักทรัพย์ ซึ่งองค์ประกอบ 2 อย่างนี้ ต้องมีความสอดคล้องกัน ถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ของการรวมหนี้ได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ และขอบเขต ที่สอดคล้องกับโครงสร้างที่แองเจิลไพร์มเขียนเสนอ

เหมาะสำหรับฉันหรือไม่?

ใครบ้างที่เหมาะกับการ
รีไฟแนนซ์รวมหนี้
โดยจัดทำเป็นโครงสร้าง

 เหมาะสมสำหรับ: 

ผู้ที่มีภาระต่อเดือนสูง หนี้สินล้น เมื่อเทียบกับรายได้

ผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ

ผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินในอนาคต แต่ติดปัญหาด้านต่างๆ เช่นบูโร

ผู้ที่ต้องการเคลียร์บูโรให้กลับมาปกติ

ผู้ที่ต้องการผ่อนน้อยลง

 แองเจิลไพร์ม    
 มีบทบาทอย่างไร?   

มองหาความเป็นไปได้
เพิ่มประสิทธิภาพผู้กู้
เลี่ยงเครดิตบูโรเสียหาย

ANGEL PRIME

ปัจจุบันผู้ที่ต้องการรวมหนี้มีจำนวนมาก และ มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินสินเชื่อได้ตามปกติ

 ตัวอย่างพบบ่อย 

บ้านมีส่วนต่างพอรวมหนี้ แต่ภาระหนี้ในระบบที่สูงเมื่อเทียบ
กับสัดส่วนรายได้ ส่งผลให้การขอสินเชื่อมีโอกาสถูกปฏิเสธสูง

บ้านมีส่วนต่าง ภาระหนี้ในระบบเทียบสัดส่วนแล้ว เป็นไปได้ แต่ติดบูโร

ถูกปฏิเสธจากธนาคารมาบ่อยครั้ง ทั้งๆที่ผู้กู้มีโอกาสรีไฟแนนซ์ได้

  ผู้ที่เคยใช้บริการ แองเจิลไพร์ม คิดเห็นอย่างไรบ้าง?  

  แองเจิลไพร์ม เป็นใคร?  

          แองเจิลไพร์มเป็น
ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อ 
ธุรกิจและการลงทุน

ANGEL PRIME

ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ ด้านการจัดการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ ทักษะการบัญชีด้านธุรกิจ และกฏหมายศาสตร์ ประกอบกับความใส่ใจด้านรายละเอียด จึงผลักดันให้แองเจิลไพร์มเป็น ผู้บริการครอบคลุมด้านการบริหารงานสินเชื่อ อย่างเต็มตัว

ประสบการณ์การร่วมงานกับสถาบันการเงินในทุกระดับ ทำให้การวิเคราะห์ภายใน Angel Prime มีการตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบทางเครดิตและสินเชื่อโดยรวม 

โดยสถานการณ์พวกนี้ มักสร้างข้อจำกัดให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ และลามไปถึงผู้ขอสินเชื่อทำให้การยื่นสินเชื่อผ่านช่องทางปกติ มีความยากขึ้นมากกว่าเดิม

 บทความเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน 

  ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านรวมหนี้ กรอกข้อมูลด้านล่างเลย  

Anchor 1

          หยุดเสี่ยงการยื่นกู้ซ้ำๆอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ให้แองเจิลไพร์ม ดูแลการเงินให้แก่ท่าน

ANGEL PRIME
NYC%20Skyline%20BW_edited.jpg

กรุณากรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

download.png

สำนักงานใหญ่

162/88 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

 
©2022 Financial Consultant and Real Estate Consultant by Angel Prime All Rights Reserved.
 • Facebook
 • Line Messenger
bottom of page