top of page
 • Facebook
 • Line Messenger

รีไฟแนนซ์บ้านรวมหนี้
โดยผ่านการจัดทำ
แบบแผนโครงสร้างสินเชื่อ 

รวมทั้งหนี้ใน และนอกระบบ
จัดการปัญหาหนี้ล้น
ก่อนติด 
 ตัวแดง  

ใช้ประโยชน์ของมูลค่าบ้านเพื่อกู้เงินเพิ่ม

รวมหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อชนิดอื่นๆ เข้าด้วยกัน

ดอกเบี้ยถูกกว่าบัตรเครดิต และ สินเชื่อชนิดอื่นๆ

ลดความเสี่ยงเครดิตเสียเพราะขาดแผนสินเชื่อ

 รีไฟแนนซ์รวมหนี้  เป็นการขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะรวมหนี้ทั้งในและนอกระบบ ให้อยู่ที่บ้านเพียงจุดเดียวอย่างเป็นระเบียบ

การจัดทำโครงสร้างสินเชื่อที่ ANGEL PRIME
เขียนขึ้นจะช่วยในเรื่อง:

จัดการปัญหาหนี้สินล้นเมื่อเทียบรายได้ต่อเดือน

เลี่ยงประวัติเครดิตเสียเพราะยื่นสินเชื่อไม่ผ่าน

ซ่อมแซมบูโรให้กลับมาปกติ

ลดอัตราดอกเบี้ยรายเดือน

แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลให้การขอสินเชื่อติดขัดก่อนที่จะยื่นต่อสถาบันการเงิน

วางแผนโครงสร้าง
เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ไปแล้วกว่า

0

+

รายทั่วประเทศ

ตอบ:

คำถามที่มีการถามบ่อย

ความแตกต่างระหว่างรีไฟแนนซ์กู้วงเงินเพิ่ม และรีไฟแนนซ์รวมหนี้

รีไฟแนนซ์รวมหนี้มีการจัดทำเป็นโครงสร้างพิเศษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการขอสินเชื่อ พร้อมอธิบายประสิทธิภาพทางเครดิตผู้กู้ให้แก่สถาบันการเงินเห็นภาพมากที่สุด

 • ติดเครดิตบูโรเนื่องจากค้างชำระ ผ่อนล่าช้า ปรับโครงสร้างหนี้ แบล็คลิสต์ จะรีไฟแนนซ์ได้ไหม?
  ไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้านในรูปแบบใด หรือแม้กระทั้งการรีไฟแนนซ์เพื่อการรวมหนี้ จะต้องตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนปกติปฏิบัติ หากผู้กู้มีสถานะเครดิตบูโรผิดปกติ ก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมประกอบการพิจารณาข้อมูล การมีประวัติเชิงลบกับเครดิตบูโรใช่ว่าจะกู้ไม่ผ่านเสมอไป เพราะสามารถ มีหลายปัจจัยประกอบ เช่น มีประวัติผิดนัดชำระ มาประมาณไหน เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ หนักหนาเท่าไหร่ กู้กับสถาบันการเงินไหนมา และ จะไปรีไฟแนนซ์ใหม่ที่สถาบันการเงินไหน และยังรวมถึงสถานการณ์ การเงินเดือนบัญชี หน้าที่การงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร? ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ สามารถแก้ไขต่อได้หรือไม่ ทางแองเจิลไพร์ม ก็มีแผนกรับรองโดยเฉพาะ แต่ทางที่ดี ถ้าเริ่มสังเกตุเห็นว่าตัวเองเริ่มผ่อนไม่ไหว เป็นหนี้บัตรเครดิต ผ่อนไม่ไหวทำยังไง หนี้รถยนต์ผ่อนไม่ไหว ทำยังไงดี ให้ตรวจสอบว่าบ้านที่ผ่อนมาแล้วนั้นมีช่องว่างราคาพอที่จะปิดหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์บ้านรวมหนี้ก่อนเลยเป็นอันดับแรก
 • การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อยื่นขอวงเงินกู้เพิ่ม
  มีความประสงค์หลัก ที่จะกู้เงินวงเงินเพิ่มมาใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องทางการเงินเป็นสำคัญ มีการคำนวณหนี้สินที่มีอยู่ตามสัดส่วนรายได้ หากพบมีหนี้สูงหรือใกล้เคียงรายได้ โอกาสปฏิเสธ สินเชื่อจะสูงตาม เป็นผลให้ส่งผลเสียต่อประวัติเครดิตบูโร โดยหลักพิจารณาจะอ้างอิงสถานะ เครดิตบูโรในปัจจุบันเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงประวัติเสียที่เกิดจากถูกปฏิเสธสินเชื่อบ่อยครั้ง หรือยื่นสินเชื่อมากเกินไปในช่วงระยะ เวลากำหนดหนึ่ง โดยไม่มีการวางแบบโครงสร้าง สินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์อย่างถูกต้อง
 • การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อการรวมหนี้
  จะไม่คิดคำนวณภาระหนี้สิน แม้ภาระสูงก็ตาม ซึ่งผู้กู้ส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาบ้านมีส่วนต่างให้ รวมหนี้ได้ แต่เมื่อคำนวณสัดส่วนรายได้ประกอบภาระหนี้ กลับพบว่ามีหนี้สูงเกินไป จัดอยู่ในผู้กู้ประเภทภาระล้น ภาระเกินสัดส่วนรายได้ หรือแม้แต่บ้านมีส่วนต่าง และสัดส่วนรายได้เหมาะสม แต่ติดปัญหาตรงบูโร ก็มีเช่นกัน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ และขอบเขต ที่สอดคล้องกับโครงสร้างที่แองเจิลไพร์มเขียนเสนอ ส่วนต่างของบ้านเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้การรวมหนี้สามารถทำได้ ยกตัวอย่างบ้านมีส่วนต่าง 600,000 บาท แต่หนี้ที่ต้องการรวมทั้งสิ้นมี 300,000 บาท เป็นต้น

เหมาะสำหรับฉันหรือไม่?

ใครบ้างที่เหมาะกับการ
รีไฟแนนซ์รวมหนี้
โดยจัดทำเป็นโครงสร้าง

 เหมาะสมสำหรับ: 

ผู้ที่มีภาระต่อเดือนสูง หนี้สินล้น เมื่อเทียบกับรายได้

ผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ

ผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินในอนาคต แต่ติดปัญหาด้านต่างๆ เช่นบูโร

ผู้ที่ต้องการเคลียร์บูโรให้กลับมาปกติ

ผู้ที่ต้องการผ่อนน้อยลง

 แองเจิลไพร์ม    
 มีบทบาทอย่างไร?   

มองหาความเป็นไปได้
เพิ่มประสิทธิภาพผู้กู้
เลี่ยงเครดิตบูโรเสียหาย

ANGEL PRIME

ปัจจุบันผู้ที่ต้องการรวมหนี้มีจำนวนมาก และ มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินสินเชื่อได้ตามปกติ

 ตัวอย่างพบบ่อย 

บ้านมีส่วนต่างพอรวมหนี้ แต่ภาระหนี้ในระบบที่สูงเมื่อเทียบ
กับสัดส่วนรายได้ ส่งผลให้การขอสินเชื่อมีโอกาสถูกปฏิเสธสูง

บ้านมีส่วนต่าง ภาระหนี้ในระบบเทียบสัดส่วนแล้ว เป็นไปได้ แต่ติดบูโร

บ้านมีส่วนต่าง ภาระหนี้ในระบบเทียบสัดส่วนแล้ว ไม่ได้ และติดบูโร

  ผู้ที่เคยใช้บริการ แองเจิลไพร์ม คิดเห็นอย่างไรบ้าง?  

  แองเจิลไพร์ม เป็นใคร?  

          แองเจิลไพร์มเป็น
ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ
ด้านสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย
ธุรกิจและการลงทุน

ANGEL PRIME

ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ การจัดการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ ทักษะการบัญชีการจัดการธุรกิจ และกฏหมายศาสตร์ ประกอบความใส่ใจด้านรายละเอียด จึงผลักดันให้แองเจิลไพร์มเป็น ผู้บริการครอบคลุมด้านการบริหารงานสินเชื่อ อย่างเต็มตัว

ประสบการณ์ร่วมงานกับสถาบันการเงินในทุกระดับ  ทำให้การวิเคราะห์สินเชื่อภายในแองเจิลไพร์มมีการเปลี่ยนแปลงตามทันสถานการณ์เศรษฐกิจที่อาจกระทบความสามารถทางเครดิตและสินเชื่อ 

ซึ่งสถานการณ์ที่ไม่ปกติมักสร้างข้อจำกัดแก่ผู้ต้องการสินเชื่อซึ่งทำให้การยื่นสินเชื่อผ่านช่องทางปกติมีความยากขึ้นไปด้วย

 บทความเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน 

  ใช่...ฉันต้องการจัดทำโครงสร้าง รีไฟแนนซ์รวมหนี้ทันที  

Anchor 1

          หยุดเสี่ยงการยื่นกู้ซ้ำๆอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ให้แองเจิลไพร์ม เริ่มดูแลท่านในวันที่อ่อนแอทางการเงิน

ANGEL PRIME
NYC%20Skyline%20BW_edited.jpg

กรุณากรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

download.png

สำนักงานใหญ่

162/88 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

 

ข่าวสารด้านการเงินอัพเดททุกสัปดาห์

รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเงิน และสินเชื่อผ่านช่องทางอีเมล

ขอบคุณที่ติดตามเรา

©2022 Financial Consultant and Real Estate Consultant by Angel Prime All Rights Reserved.
 • Facebook
 • Line Messenger